Tematy
żydowskie

Ludność pochodzenia żydowskiego stanowiła przez wieki nieodłączny element społeczności miasta Przemyśla i jego okolic. Wraz z ludnością rusińską i polską tworzyła trzy kultury, które żyły obok siebie, czasami w sposób zupełnie hermetyczny, czasami się przenikając.

Pierwsza wzmianka o Żydach w Przemyślu jest najstarszą informacją o gminie żydowskiej w Polsce. Żydzi stworzyli w Przemyślu rozległą dzielnicę posiadającą swój własny szpital, synagogę, łaźnię, koszerną rzeźnię, piekarnię mac, oraz dom kahalny.  Ze społeczności żydowskiej pochodzili m.in. Helena Deutsch, Herman Lieberman, Mojżesz Schorr,  Maurycy Axer i wielu innych przedstawicieli przemyskiej imteligencji.

II wojna światowa przyniosła kres żydowskiej społeczności Przemyśla i jego okolic. Wielu jej przedstawicieli uratowali przemyscy Sprawiedliwi. O nich również tutaj piszemy.

Światu, który przestał istnieć, poświęcamy niniejszą podstronę

Pogrom ludności żydowskiej we Lwowie w lipcu 1941 roku

Stara synagoga w Przemyślu

Komputerowa wizualizacja starej synagogi w Przemyślu (autor H. Wachta)
Archiwalne zdjęcia starej synagogi (fot. MNZP).
Dzięki „lupce” istnieje możliwość przyglądnięcia się szczegółom wnętrza !!!

Posty opublikowane na stronie Przemyskie Historie.pl (w tym oraz pozostałych działach)

Materiały , które nie zostały zamieszczone jako osobne posty na naszej stronie

Manes Boben wspomina dawny Przemyśl
Kto zna szczegóły ufundowania tej tablicy?
JOM HASHOA – Dzień Pamięci Holokaustu
Losy przemyskich Żydów (film Tomasza Machaja)
Przemyscy Sprawiedliwi wśród Narodów Świata
Wywiad z Heleną Podgórską
Wspomnienia Heleny Kowalewskiej, której rodzina uratowała małą Lusie Rosen
Omówienie książki Sharon Cameron o siostrach Podgórskich, która ukazała się w USA
Była pisarką i poetką. Była młodą Żydówką z Przemyśla.  Nazywała się Renia Spiegel.