Tematy ruskie / ukraińskie
Rusini, czy potem Ukraińcy, stanowili drugi, po nacji polskiej, element struktury narodowościowej Wschodniej Galicji. Z różnych powodów wiedza o ich historii, zwykłym życiu codziennym, czy w końcu o życiu kulturalnym, nie jest powszechnie znana. Chcemy przybliżyć dzisiejszym mieszkańcom Przemyśla niektóre tematy, aby mógł przestać pokutować, kultywowany przez niektóre kręgi, jednowymiarowy obraz tej społeczności.

Jak ukraińscy sąsiedzi uratowali małą Hanię

Posty opublikowane w różnych działach na stronie Przemyskie Historie.pl