Pałac w Pustomytach k/ Lwowa oraz zapomniany zakład kąpielowy

WĘDRÓWKI po Galicji> Śladami dawnych dworów i pałaców (2) Pałac w Pustomytach k/ Lwowa oraz zapomniany zakład kąpielowy W ślad za przedwojennym tygodnikiem „Światowid”, postanowiliśmy podążyć szlakiem galicyjskich dworów i pałaców, które pamiętają jeszcze czasy przedrozbiorowe. Udamy się drogą wyznaczoną przez „Światowid”, rozpoczynając naszą wędrówkę od miejsc położonych niedaleko Lwowa. Na początku odwiedzimy Lubień Wielki,…

Lubień Wielki k/ Gródka. Posiadłość Humieckich, Jabłonowskich i Brunickich

WĘDRÓWKI po Galicji > Śladami dawnych dworów i pałaców (1) Lubień Wielki k/ Gródka  posiadłość Humieckich, Jabłonowskich i Brunickich „Przed wojną jeszcze trudno było wyobrazić sobie wieś bez dworu – owego dworu, tylekroć opiewanego w prozie i poezji, zawsze gościnnego – dziś, z powodu zniszczeń w latach 1914-tych i stosunków, które po nich nastały, coraz…

Kościoły i cerkwie Galicji spalone w czasie I Wojny Światowej

MIEJSCA I LUDZIE > Wędrówki PO GALICJI Kościoły i cerkwie Galicji  spalone w czasie I Wojny Światowej * Szkody,‎ ‎jakie‎ ‎zrządziła‎ ‎wojna‎ ‎w‎ ‎kraju‎ ‎naszym, nie‎ ‎tak‎ ‎prędko‎ ‎zostaną‎ ‎jeszcze‎ ‎dokładnie‎ ‎zarejestrowane,‎ ‎pod‎ ‎wielu‎ ‎zaś‎ ‎względami‎ ‎nie‎ ‎nastąpi‎ ‎to już‎ ‎nigdy.‎ ‎W‎ ‎niemałym‎ ‎stopniu‎ ‎przyczynił ‎się‎ ‎do tego‎ ‎brak‎ ‎inwentaryzacji‎ ‎zabytków‎ ‎sztuki,‎ ‎wskutek czego‎ ‎nie…

Pociągiem ze Stanisławowa do Worochty czyli powitanie Huculszczyzny

MIEJSCA I LUDZIE > Wędrówki PO GALICJI Pociągiem ze Stanisławowa do Worochty * czyli powitanie Huculszczyzny Kiedy po kilkugodzinnej, nudnej wegetacji w wagonie, zatrzymujemy się nareszcie w Stanisławowie, pasażer i lokomotywa czują się mocno zmęczeni. Jeszcze lokomotywie dzieje się lepiej, bo maszynista pozwala jej odpocząć chwilę i drobnym truchcikiem dążyć aż do granicy czesko-słowackiej, do…

Wielki Czwartek na dworze Habsburgów czyli ceremonia obmycia stóp

TEMATY GALICYJSKIE Wielki Czwartek na dworze Habsburgów czyli ceremonia obmycia stóp przez cesarza Ze wszystkich świąt kościelnych najuroczyściej obchodzona była w Polsce Wielkanoc, potem Boże Narodzenie, a trzecie miejsce wśród uroczystości dorocznych zajmowało Zesłanie Ducha Świętego, czyli Zielone Świątki. Podobnie było w domu Habsburgów, gdzie Wielkanoc była jednym z największych świąt rodziny cesarskiej. Po pełnym…

Budowle i widoki dawnego Lwowa Alfreda Kamienobrodzkiego

WĘDRÓWKI PO GALICJI Budowle i widoki dawnego Lwowa  Alfreda Kamienobrodzkiego Alfred Kamienobrodzki herbu Rogala (1844-1922) malarz akwarelista, budowniczy i architekt, urodził się 10 marca 1844 r. w Tarnowie. Był synem Adolfa, urzędnika magistratu i Aleksandry z Dąbrowskich. W młodości uczestniczył w powstaniu styczniowym, podczas którego został ciężko ranny. Był dobrym malarzem – tworzył przeważnie akwarele…

Bożonarodzeniowa choinka Habsburgów albo problemy zwykłych ludzi

TEMATY GALICYJSKIE Bożonarodzeniowa choinka Habsburgów albo problemy zwykłych ludzi Odświętnie udekorowana choinka jest dziś najważniejszym symbolem Bożego Narodzenia. Podobnie było w katolickim domu Habsburgów, choć tradycja ta była stosunkowo świeża i pochodziła z kręgów protestanckich. Choinki takie, jakie znamy dzisiaj, po raz pierwszy przybyły do Wiednia w okresie biedermeieru, z północnych Niemiec. W krajach protestanckich…

Jan Ihnatowicz i jego fabryka kosmetyków czyli Lwów w Przemyślu i Krakowie

TEMATY GALICYJSKIE Jan Ihnatowicz i jego fabryka kosmetyków czyli Lwów w Przemyślu i Krakowie Będąc jakiś czas temu w Krakowie, zwróciła moją uwagę umieszczona na tamtejszych Sukiennicach „tablica reklamowa”. Jakiś czas potem, trochę przez przypadek, natrafiłem na jej fotografię na stronie kawiarniany.pl, gdzie również znajdowała się krótka notka o dwóch przedsiębiorcach, którzy byli na niej…

Wielki Czwartek na dworze Habsburgów czyli ceremonia obmywania stóp

TEMATY GALICYJSKIE Wielki Czwartek na dworze Habsburgów czyli ceremonia obmywania stóp przez cesarza Ze wszystkich świąt kościelnych najuroczyściej obchodzona była w Polsce Wielkanoc, potem Boże Narodzenie, a trzecie miejsce wśród uroczystości dorocznych zajmowało Zesłanie Ducha Świętego, czyli Zielone Świątki. Podobnie było w domu Habsburgów, gdzie Wielkanoc była jednym z największych świąt rodziny cesarskiej. Po pełnym…