Regulamin porządku dla miasta Przemyśla

Ciekawostki historyczne Regulamin porządku i czystości dla miasta Przemyśla Ze względu na to, iż postanowienia wydane przez Rade miejską w Przemyślu, w wielu wypadkach nie były należycie wykonywane, Magistrat przemyski uznał za stosowne w marcu roku Pańskiego 1905 przypomnieć P.T Mieszkańcom i Właścicielom jakie na nich spoczywają obowiązki. Regulamin opublikowano mając nadzieję, „iż znani z zamiłowania do porządku…