Zaginiony pomnik J. Piłsudskiego

Ciekawostki historyczne W poszukiwaniu zaginionego pomnika Naczelnika Ukończone niedawno prace nad odnowieniem cokołu popiersia Marszałka J. Piłsudskiego stojącego na ulicy Wodnej w Przemyślu, skłoniły nas do poszukiwań ikonografii wcześniejszych popiersi i pomników Dziadka, które stały przed wojną w naszym mieście. Sprawa zdawała się ważka, gdyż Marszałek, co nie ulega wątpliwości, postacią był nietuzinkową, trzy razy -…