Piłsudski w Przemyślu … czyli o trzech krótkich wizytach

Historie z lamusa Piłsudski w Przemyślu  … czyli o trzech krótkich wizytach  Być może nie wszyscy wiedzą, że Józef Piłsudski w okresie walk o niepodległość współpracował z wywiadem japońskim, austriackim i niemieckim. Najbardziej wyraźny był związek Piłsudskiego z wywiadem austriackim. Temat ten przed wojną przemilczano, albo skrywano pod zasłoną współpracy wojskowej. Współpracę „agenturalną” z Austriakami planował…