Granica w Brodach na krańcach Monarchii Habsburskiej

TEMATY GALICYJSKIE/ Wędrówki PO GALICJI Granica w Brodach na krańcach Monarchii Habsburskiej W 1772 roku miasto Brody stało się częścią monarchii habsburskiej jako miasto graniczne Korony Galicji i Lodomerii. Sama granica przebiegała około 6 km na wschód od miasta. W 1779 roku  cesarz Austrii Józef II nadał Brodom status „wolnego miasta”. Oznaczało to, że wszystkie…