Czasy I
Rzeczpospolitej

Czasy I Rzeczpospolitej to okres, w którym Ziemia Przemyska słynna była w całym niemal kraju. To czasy ludzi wielkich, ale również pijaniców o gorących głowach, którym nie wiele trzeba było, aby najechać sąsiada lub miasto Przemyśl z dział ostrzelać.