II wojna światowa

II wojna światowa to największa wojna w historii. Działania wojenne prowadzono w Europie, Afryce, Azji oraz oceanach. Dokładna liczba ofiar II wojny światowej nie jest znana. Według różnych szacunków mogło w niej zginąć od 50 do ponad 70 mln ludzi. Nas jednak interesuje jej wymiar lokalny i wydarzenia jakie miały miejsce w Przemyślu i jego okolicach.

Wspomnienia z przemyskiego getta spisane przez A. Mandel

Oprawcy z przemyskiego gestapo … próba przybliżenia

Jak w przemyskim szpitalu chciano ocalić małego Izzaka

Śmierć na „Małym Ryneczku” albo odwet za zabicie niemieckiego agenta