Ciekawostki 
historyczne

…. które zapewne znane są pasjonatom regionalnej historii, ale niekoniecznie szerokiej rzeszy mieszkańców Przemyśla. Mamy nadzieję, że skreślone tutaj, bez zbędnego zadęcia i naukowych pretensji, historyczne ciekawostki przyczynią się do większego zainteresowania szerszej publiczności historią naszego miasta.

Dr  Samuel Kutna i jego przemyskie sanatorium

Regulamin porządku i czystości dla miasta Przemyśla

Statut cechu cyrulików przemyskich

Tajemnica zaginięcia halickiej korony

Odzyskano trzy stare fotele Sapiehów 

Jak fałszerze dolarów w Przemyślu działali


Z historii Kalwarii Pacławskiej

Rycerz w zbroi stanął na Rynku

Zaginiony pomnik Piłsudskiego

Witold Tranda i jego automobile

 Gimnazyum w Przemyślu i regulamin nadzorów domowych

 Kapliczka św. Leonarda na Kopcu Tatarskim 

Historia przemyskiej gemmy … czyli niezwykłe znalezisko

Jak cmentarz wojenny na Zasaniu stał się „ohydą najokropniejszą”

Ingres bp. Adama Sapiehy … relacja z dawnego Krakowa

Szkoła inwalidów wojennych … czyli jak pomóc włościaninowi

Kołnierzyki i manszety … czyli o pewnej przemyskiej fabryce

Manewry X. korpusu … czyli o żołnierzach, trenach i pionierach

Hołd Przemyślan czyli poświęcenie pomnika bł. Jana Bosko

Szkoła dla dziewcząt czyli Ruski Instytut w Przemyślu

Jakub Haas – maszynista Najjaśniejszego Pana

S. Dmochowski; od dentysty do znanego fotografa

Jak to kiedyś z pocztą w Przemyślu bywało