Ciekawostki 
historyczne

…. które zapewne znane są pasjonatom regionalnej historii, ale niekoniecznie szerokiej rzeszy mieszkańców Przemyśla. Mamy nadzieję, że skreślone tutaj, bez zbędnego zadęcia i naukowych pretensji, historyczne ciekawostki przyczynią się do większego zainteresowania szerszej publiczności historią naszego miasta.

Statut cechu cyrulików przemyskich
Tajemnica zaginięcia halickiej korony
Odzyskano trzy stare fotele Sapiehów 
 Gimnazyum w Przemyślu i regulamin nadzorów
Dr  Samuel Kutna i jego przemyskie sanatorium
Regulamin porządku i czystości dla miasta Przemyśla
Hołd Przemyślan czyli pomnik bł. Jana Bosko
Szkoła dla dziewcząt czyli Ruski Instytut w Przemyślu
Zaginiony  pomnik  Naczelnika J. Piłsudskiego
Zapomniany przewodnik o Przemyślu Stanisława F. Piątkiewicza
Niezwykła historia bizantyjskiej gemmy z przemyskiego muzeum
Dokumenty rodziny burmistrza Dworskiego … znalezione w starej szafie