Zanim przybyli na Tatarską 3. Świadectwa Jana Dorlicha i Maxa Diamanta.

II wojna światowa/ Tematy żydowskie Zanim przybyli na Tatarską 3 Świadectwa Jana Dorlicha i Maxa Diamanta W dniach 27 i 31 lipca oraz 3 sierpnia 1942 r. dokonano pierwszych deportacji z przemyskiego getta do obozu zagłady w Bełżcu. Wysłano wówczas na śmierć ponad 10.000 osób.Około 6500 Żydów zostało wysłanych do Bełżca dnia 27 lipca. Cztery…

Świadectwa przemyskich Żydów spisane w 1945 r.

II wojna światowa/ Tematy żydowskie Ostateczne rozwiązanie … Świadectwa przemyskich Żydów spisane w 1945 roku Spośród kilkunastu tysięcy przemyskich Żydów II wojnę światową przeżyło zaledwie kilkuset. W 1945 roku niektórzy z nich złożyli przed Żydowską Komisją Historyczną w Przemyślu „zeznania”, które są świadectwem minionego czasu. Poniżej zamieszczamy niepublikowane dotąd fragmenty maszynopisów „zeznań” Marka Schattnera, Mojżesza…

Aleksandra Mandel – wspomnienia z przemyskiego getta

II Wojna Światowa/Tematy żydowskie Wspomnienia z przemyskiego getta Aby umarli raz jeszcze powstali … Według powszechnego spisu ludności z 1931 roku w Przemyślu mieszkało 17 326 Żydów (co stanowiło 33,9 proc. ludności). Przed wrześniem 1939 roku liczba ich wzrosła do 18 tysięcy.  16 lipca 1942 roku zarządzeniem komisarza miasta Bernharda Giesselmanna utworzono w przemyskie getto.…

Apolinary Garlicki – wspomnienia z listopada 1918 roku

CZASY II RZECZPOSPOLITEJ Wspomnienia Apolinarego Garlickiego z przemyskiego listopada 1918 roku Apolinary Garlicki –  historyk, poseł i senator II Rzeczypospolitej był charakterystyczną postacią czasów międzywojennych Przemyśla. Działacz samorządowy i społeczny, nauczyciel historii i geografii, długoletni radny, poseł i senator II RP, prezes wielu przemyskich organizacji społeczno-kulturalnych, słynął nie tylko z oryginalnej fryzury … ale i ze…