Pałac w Pustomytach k/ Lwowa oraz zapomniany zakład kąpielowy

WĘDRÓWKI po Galicji> Śladami dawnych dworów i pałaców (2) Pałac w Pustomytach k/ Lwowa oraz zapomniany zakład kąpielowy W ślad za przedwojennym tygodnikiem „Światowid”, postanowiliśmy podążyć szlakiem galicyjskich dworów i pałaców, które pamiętają jeszcze czasy przedrozbiorowe. Udamy się drogą wyznaczoną przez „Światowid”, rozpoczynając naszą wędrówkę od miejsc położonych niedaleko Lwowa. Na początku odwiedzimy Lubień Wielki,…

Lubień Wielki k/ Gródka. Posiadłość Humieckich, Jabłonowskich i Brunickich

WĘDRÓWKI po Galicji > Śladami dawnych dworów i pałaców (1) Lubień Wielki k/ Gródka  posiadłość Humieckich, Jabłonowskich i Brunickich „Przed wojną jeszcze trudno było wyobrazić sobie wieś bez dworu – owego dworu, tylekroć opiewanego w prozie i poezji, zawsze gościnnego – dziś, z powodu zniszczeń w latach 1914-tych i stosunków, które po nich nastały, coraz…

Kościoły i cerkwie Galicji spalone w czasie I Wojny Światowej

MIEJSCA I LUDZIE > Wędrówki PO GALICJI Kościoły i cerkwie Galicji  spalone w czasie I Wojny Światowej * Szkody,‎ ‎jakie‎ ‎zrządziła‎ ‎wojna‎ ‎w‎ ‎kraju‎ ‎naszym, nie‎ ‎tak‎ ‎prędko‎ ‎zostaną‎ ‎jeszcze‎ ‎dokładnie‎ ‎zarejestrowane,‎ ‎pod‎ ‎wielu‎ ‎zaś‎ ‎względami‎ ‎nie‎ ‎nastąpi‎ ‎to już‎ ‎nigdy.‎ ‎W‎ ‎niemałym‎ ‎stopniu‎ ‎przyczynił ‎się‎ ‎do tego‎ ‎brak‎ ‎inwentaryzacji‎ ‎zabytków‎ ‎sztuki,‎ ‎wskutek czego‎ ‎nie…

Pociągiem ze Stanisławowa do Worochty czyli powitanie Huculszczyzny

MIEJSCA I LUDZIE > Wędrówki PO GALICJI Pociągiem ze Stanisławowa do Worochty * czyli powitanie Huculszczyzny Kiedy po kilkugodzinnej, nudnej wegetacji w wagonie, zatrzymujemy się nareszcie w Stanisławowie, pasażer i lokomotywa czują się mocno zmęczeni. Jeszcze lokomotywie dzieje się lepiej, bo maszynista pozwala jej odpocząć chwilę i drobnym truchcikiem dążyć aż do granicy czesko-słowackiej, do…

Budowle i widoki dawnego Lwowa Alfreda Kamienobrodzkiego

WĘDRÓWKI PO GALICJI Budowle i widoki dawnego Lwowa  Alfreda Kamienobrodzkiego Alfred Kamienobrodzki herbu Rogala (1844-1922) malarz akwarelista, budowniczy i architekt, urodził się 10 marca 1844 r. w Tarnowie. Był synem Adolfa, urzędnika magistratu i Aleksandry z Dąbrowskich. W młodości uczestniczył w powstaniu styczniowym, podczas którego został ciężko ranny. Był dobrym malarzem – tworzył przeważnie akwarele…

Granica w Brodach na krańcach Monarchii Habsburskiej

WĘDRÓWKI PO GALICJI Granica w Brodach na krańcach Monarchii Habsburskiej W 1772 roku miasto Brody stało się częścią monarchii habsburskiej jako miasto graniczne Korony Galicji i Lodomerii. Sama granica przebiegała około 6 km na wschód od miasta. W 1779 roku  cesarz Austrii Józef II nadał Brodom status „wolnego miasta”. Oznaczało to, że wszystkie towary przechodzące…