Dowódca Orląt Lwowskich – brygadier Czesław Mączyński z Kaszyc pod Przemyślem

Postacie z historii Dowódca Orląt Lwowskich  – brygadier Czesław Mączyński z Kaszyc pod Przemyślem Lucjan Fac Chlubną, zaszczytną miał kartę w dziejach niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej. Czy w czasie wojen kozackich, kiedy nieprzejrzane tłumy czerni kozackiej i tatarskiej waliły utartymi szlaki, by zmóc go, czy w czasie wszystkich wojen tureckich i zagonów tatarskich, czy wreszcie w…

Jan Chryzostom Zachariasiewicz. Pisarz, dziennikarz, spiskowiec, więzień polityczny

Postacie z historii Jan Chryzostom Zachariasiewicz Poeta, pisarz, dziennikarz, spiskowiec, więzień polityczny Piotr Haszczyn Przypadająca w tym roku 200 rocznica urodzin Jana Chryzostoma Zachariasiewicza jest dobrą okazją, by przypomnieć tego bardzo popularnego w XIX wieku pisarza, o którym jakże często wspominała swojego czasu lokalna prasa. A to, że Pan Zachariasiewicz przyjechał, a to, że wyjechał,…

Bracia Szeptyccy – Polacy i Ukraińcy, ziemianie, zakonnicy i jeden wojskowy.

Postacie z historii Bracia Szeptyccy – Polacy i Ukraińcy, ziemianie, zakonnicy i jeden wojskowy Familia Szeptyckich Braci Andrzeja i Stanisława Szeptyckich, kojarzymy na Podkarpaciu głównie z tego, że byli wnukami słynnego Aleksandra Fredry oraz z tego, że obaj identyfikowali się z odmienną narodowością. Jeden uważał się za Ukraińca, drugi za Polaka. Jeden był grekokatolickim duchownym,…

Profesor Maria Orwid – przemyskie korzenie wybitnej postaci

Postacie z historii Profesor Maria Orwid  – przemyskie korzenie wybitnej postaci Profesor Maria Orwid (1930-2009) była wybitną postacią polskiej psychiatrii i psychoterapii, znaną i szanowaną nie tylko w kraju, ale także w środowisku europejskich i amerykańskich psychoterapeutów rodzinnych. Dzięki niej w 1978 roku w Krakowie powstała pierwsza w kraju Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, która…

Saul Axer – żydowski muzyk, który spoczął na Kruhelu Małym

Postacie z historii Saul Axer  – żydowski muzyk, który spoczął na Kruhelu Małym Tej kamienicy przy ul. Śnigórskiego 151 już dzisiaj nie ma. Strawiona wojenną pożogą przeminęła bezpowrotnie, tak jak odeszli w nicość jej mieszkańcy, przemyscy Żydzi. Ale jeszcze do czerwca 1941 roku mieszkał tu na I piętrze Saul Axer, nauczyciel muzyki  i kompozytor, charakterystyczna…

O losach Kazimierza Marii Osińskiego słów kilka

Postacie z historii O losach Kazimierza Marii Osińskiego słów kilka Józefa Kostek Był człowiekiem nietuzinkowym i wyjątkowym pod wieloma względami; obdarzony licznymi talentami, pełen niespożytej energii i różnorodnych pasji zapisał się trwale w historii Przemyśla jako wybitny społecznik, publicysta, architekt, animator różnych przedsięwzięć, wreszcie założyciel Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. Swojemu ukochanemu miastu oddał wszystko co…

Burzliwe losy Józefa Styfiego – drukarza niepospolitego

Postacie z historii Burzliwe losy Józefa Styfiego – drukarza niepospolitego Józef Wincenty Styfi urodził się 4 lipca 1854 roku w Warszawie.  Jego ojciec Hipolit był grawerem z zawodu i opuścił ten świat, oraz rodzinę, w dwa lata później. Małemu Józefowi pozostali tylko matka Joanna (z domu Kaczyńska) oraz starszy o kilkanaście brat Jan – artysta…

Herman Lieberman – kobieciarz i polityk

Postacie z historii Herman Lieberman … kobieciarz i polityk Herman Lieberman przyszedł na świat w Drohobyczu, w rodzinie zasymilowanych Żydów. Studiował prawo we Francji, skąd został wydalony za działalność socjalistyczną. Doktorat z prawa uzyskał na Uniwersytecie Jagiellońskim. Z ramienia PPSD zasiadał w austro-węgierskim parlamencie. W czasie wojny walczył jako oficer w Legionach. Sprzeciwiał się autorytarnym…

Helena Deutsch i Ołena Kulczycka albo kulturowy mikrokosmos

POSTACIE Z HISTORII Helena Deutsch i Ołena Kulczycka  … czyli kulturowy mikrokosmos dawnego Przemyśla Na przełomie wieków „Na wzgórzach nad prawym brzegiem Sanu wznosiły się wielkie, szare pudła, czyli budowle potężnej austriackiej twierdzy z działami skierowanymi na wschód; fortyfikacje, koszary, magazyny amunicji. U stóp góry zamkowej – stare miasto z godnym uwagi rzymskokatolickim kościołem katedralnym,…

Herman Lieberman – adwokat i socjalista

Postacie z historii Herman Lieberman … przemyski adwokat i socjalista  Gdy we wrześniu 2012 roku, wniesiono pod obrady przemyskiej Rady Miasta projekt uchwały dotyczący nazwania jednej z ulic Przemyśla imieniem Hermana Liebermana, jeden z radnych wniósł ostry sprzeciw. Według niego, choć zasługi i związki z Przemyślem H. Liebermana zdawały się być niewątpliwe, to jego skłonność – oczywiście…