Profesor Maria Orwid – przemyskie korzenie wybitnej postaci

Postacie z historii Profesor Maria Orwid  – przemyskie korzenie wybitnej postaci polskiej psychiatrii Profesor Maria Orwid (1930-2009) była wybitną postacią polskiej psychiatrii i psychoterapii, znaną i szanowaną nie tylko w kraju, ale także w środowisku europejskich i amerykańskich psychoterapeutów rodzinnych. Dzięki niej w 1978 roku w Krakowie powstała pierwsza w kraju Klinika Psychiatrii Dzieci i…

Saul Axer – żydowski muzyk, który spoczął na Kruhelu Małym

Postacie z historii Saul Axer  – żydowski muzyk, który spoczął na Kruhelu Małym Tej kamienicy przy ul. Śnigórskiego 151 już dzisiaj nie ma. Strawiona wojenną pożogą przeminęła bezpowrotnie, tak jak odeszli w nicość jej mieszkańcy, przemyscy Żydzi. Ale jeszcze do czerwca 1941 roku mieszkał tu na I piętrze Saul Axer, nauczyciel muzyki  i kompozytor, charakterystyczna…

O losach Kazimierza Marii Osińskiego słów kilka

Postacie z historii O losach Kazimierza Marii Osińskiego słów kilka Józefa Kostek Był człowiekiem nietuzinkowym i wyjątkowym pod wieloma względami; obdarzony licznymi talentami, pełen niespożytej energii i różnorodnych pasji zapisał się trwale w historii Przemyśla jako wybitny społecznik, publicysta, architekt, animator różnych przedsięwzięć, wreszcie założyciel Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. Swojemu ukochanemu miastu oddał wszystko co…

Burzliwe losy Józefa Styfiego – drukarza niepospolitego

Postacie z historii Burzliwe losy Józefa Styfiego – drukarza niepospolitego Józef Wincenty Styfi urodził się 4 lipca 1854 roku w Warszawie.  Jego ojciec Hipolit był grawerem z zawodu i opuścił ten świat, oraz rodzinę, w dwa lata później. Małemu Józefowi pozostali tylko matka Joanna (z domu Kaczyńska) oraz starszy o kilkanaście brat Jan – artysta…

Herman Lieberman – kobieciarz i polityk

Postacie z historii Herman Lieberman … kobieciarz i polityk Herman Lieberman przyszedł na świat w Drohobyczu, w rodzinie zasymilowanych Żydów. Studiował prawo we Francji, skąd został wydalony za działalność socjalistyczną. Doktorat z prawa uzyskał na Uniwersytecie Jagiellońskim. Z ramienia PPSD zasiadał w austro-węgierskim parlamencie. W czasie wojny walczył jako oficer w Legionach. Sprzeciwiał się autorytarnym…

Helena Deutsch i Ołena Kulczycka albo kulturowy mikrokosmos

POSTACIE Z HISTORII Helena Deutsch i Ołena Kulczycka  … czyli kulturowy mikrokosmos dawnego Przemyśla Na przełomie wieków „Na wzgórzach nad prawym brzegiem Sanu wznosiły się wielkie, szare pudła, czyli budowle potężnej austriackiej twierdzy z działami skierowanymi na wschód; fortyfikacje, koszary, magazyny amunicji. U stóp góry zamkowej – stare miasto z godnym uwagi rzymskokatolickim kościołem katedralnym,…

Herman Lieberman – adwokat i socjalista

Postacie z historii Herman Lieberman … przemyski adwokat i socjalista  Gdy we wrześniu 2012 roku, wniesiono pod obrady przemyskiej Rady Miasta projekt uchwały dotyczący nazwania jednej z ulic Przemyśla imieniem Hermana Liebermana, jeden z radnych wniósł ostry sprzeciw. Według niego, choć zasługi i związki z Przemyślem H. Liebermana zdawały się być niewątpliwe, to jego skłonność – oczywiście…

Maurycy Axer – najsłynniejszy adwokat II Rzeczpospolitej

Postacie z historii Maurycy Axer. Najsłynniejszy adwokat II RP.* Szymon Jakubowski Bronił w najtrudniejszych sprawach kryminalnych i politycznych okresu międzywojennego. Słynął jako najlepszy mówca sądowy. Najgłośniejszym procesem w którym występował była „sprawa Gorgonowej”. Gwiazda polskiej palestry zginęła w czasie Holokaustu. Być może w czasie ucieczki z transportu do obozu zagłady.     Maurycy Axer urodził…

Adam Stefan Sapieha … biskup niezłomny

Postacie z historii Adam Stefan Sapieha … biskup niezłomny Kardynał Adam Stefan Sapieha urodził się 14 maja 1867 roku na zamku w Krasiczynie. Był najmłodszym z siedmiorga dzieci ks. Adama Sapiehy i ks. Jadwigi z Sanguszków. Studiował na uniwersytetach w Wiedniu, Krakowie, Lille i Innsbrucku. W 1893 roku we Lwowie przyjął święcenia kapłańskie. Później studiował prawo na…