Ranna Felicjanka i katastrofa na Błoniu

Obrazki z miasta Ranna Felicjanka i katastrofa na Błoniu czyli obrazki z czerwca 1911 roku Czerwiec 1911 roku przebiegał w Przemyślu pod znakiem wyborów do Rady krajowej. Zwolennicy lewicowego Liebermana kąsali w swych publikacjach prawicowgo kandydata Adama. Zwolennicy tego drugiego nie pozostawali dłużni, węsząc wszędzie żydowsko-lewicowy spisek mający na celu niemal zmianę panującego porządku. Te…

Rycerze miotły i wrogowie alkoholu

Obrazki z miasta Rycerze miotły i wrogowie alkoholu … o tym pisała przemyska prasa w lutym 1911 roku Niewątpliwie bogatym źródłem wiedzy o dawnym Przemyślu i jego mieszkańcach jest stara prasa. Z niej możemy się dowiedzieć nie tylko o politycznych utarczkach jakie prowadzili między sobą w Radzie Miasta poszczególne osobistości, lecz również co trapiło przemyską…