Świadectwa przemyskich Żydów spisane w 1945 r.

II wojna światowa/ Tematy żydowskie Ostateczne rozwiązanie … Świadectwa przemyskich Żydów spisane w 1945 roku Spośród kilkunastu tysięcy przemyskich Żydów II wojnę światową przeżyło zaledwie kilkuset. W 1945 roku niektórzy z nich złożyli przed Żydowską Komisją Historyczną w Przemyślu „zeznania”, które są świadectwem minionego czasu. Poniżej zamieszczamy niepublikowane dotąd fragmenty maszynopisów „zeznań” Marka Schattnera, Mojżesza…

Śmierć na „Małym Ryneczku” czyli zemsta Gestapo

II wojna światowa Śmierć na „Małym Ryneczku” czyli odwet za zabicie agenta Gestapo Marcin Duma Okres wojny w świadomości Polaków oraz innych narodów to czas okupacji, terroru, łapanek, egzekucji ale przede wszystkim ludzkiego cierpienia i śmierci. To właśnie myśl o śmierci oraz strach przed nią wypełniały każdy dzień życia naszych bliskich,krewnych czy znajomych, którym przyszło…

Schwammberger, Bennewitz i Schwerhoff. Oprawcy z przemyskiego gestapo

. II Wojna Światowa – czas próby Schwammberger, Bennewitz i Schwerhoff – oprawcy z przemyskiego gestapo * Marcin Duma Okres II wojny światowej,to najtragiczniejsza karta naszej historii narodowej. Pomimo tego,że od tych tragicznych wydarzeń upłynęło tak wiele czasu, wśród  Polaków tamte straszne dni pozostaną na zawsze w pamięci. Co roku we wrześniu obchodzimy rocznicę wybuchu…

Aleksandra Mandel – wspomnienia z przemyskiego getta

II Wojna Światowa/Wspomnienia Wspomnienia z przemyskiego getta Aby umarli raz jeszcze powstali … Według powszechnego spisu ludności z 1931 roku w Przemyślu mieszkało 17 326 Żydów (co stanowiło 33,9 proc. ludności). Przed wrześniem 1939 roku liczba ich wzrosła do 18 tysięcy.  16 lipca 1942 roku zarządzeniem komisarza miasta Bernharda Giesselmanna utworzono w przemyskie getto. Prowadziły…

Jak w przemyskim szpitalu chciano ocalić małego Izzaka

II Wojna Światowa / Tematy żydowskie Jak lekarze z przemyskiego szpitala chcieli ocalić małego Izzaka Początek tej historii miał miejsce w 1943 roku, a koniec na dwa lub trzy miesiące przed wyzwoleniem miasta. Pewnej nocy 1943 roku wieźli Niemcy na platformie drogą biegnącą wzdłuż Sanu koło Zakładu Braci  Albertynów ciała Żydów pomordowanych w getcie by…