Był księdzem i miał żonę czyli barwny żywot Stanisława Orzechowskiego

Czasy I Rzeczpospolitej Był księdzem, miał żonę i bronił szlacheckiej wolności czyli barwny żywot Stanisława Orzechowskiego Stanisław Orzechowski (1513-1566) był księdzem oraz kanonikiem przemyskim, ideologiem złotej wolności szlacheckiej, historykiem, autor pism politycznych i religijnych okresu renesansu oraz jednym z najbardziej zagorzałych obrońców praw szlacheckich. O swoich korzeniach pisał następująco: „Przodkowie moi pochodzący z Polski, przybywszy…

Od biesiady do pogrzebu … czyli obrazki z życia dawnej szlachty

Czasy I Rzeczpospolitej Od biesiady do pogrzebu czyli obrazki z życia dawnej szlachty * Marcin Duma Czytając dzieje  ziemi przemyskiej, uświadamiamy sobie, jak wielką rolę odgrywała ona w historii Polski. Począwszy od średniowiecza przez kolejne stulecia mieszkańcy tych terenów byli świadkami różnych wydarzeń, z których nie każde osławiało ziemię przemyską. Wystarczy sięgnąć po wspaniałe dzieło…

Kara wieży albo szlachcic w lochach przemyskiego zamku

Czasy I Rzeczpospolitej Kara wieży albo szlachcic w lochach przemyskiego zamku * Zamek przemyski, jeden z najciekawszych zabytków naszego miasta,, został wzniesiony w XIV wieku za panowania króla Kazimierza Wielkiego. Wzgórze, na którym zlokalizowano obiekt, liczy 270 m. n.p.m., roztacza się z niego przepiękny widok na Przemyśl i okolice. Miejsce to nie zostało wybrane przypadkowo,…

Baszty, bramy i mury obronne dawnego Przemyśla

Ciekawe miejsca / Czasy I Rzeczpospolitej Baszty, bramy i mury obronne dawnego Przemyśla * Początki powstawania pierwszych miast na ziemiach polskich sięgają XIII wieku. Wiele z nich rozwinęło się na bazie wcześniej już istniejących grodów lub podgrodzi. Nie inaczej było w przypadku Przemyśla. Obok funkcjonującego grodu, który zlokalizowany był na górze zamkowej, w granicach dzisiejszego…

Stolnik przemyski – Michał Wołodyjowski

Czasy I Rzeczpospolitej Stolnik Przemyski Jerzy Michał Wołodyjowski Piotr Gdula Pierwowzorem sienkiewiczowskiego pułkownika Michała Wołodyjowskiego był nie kto inny tylko związany z Przemyślem –  Jerzy Michał Wołodyjowski – stolnik przemyski, który urodził się w Makowie na Podolu w 1620 roku i zginął w trakcie dowodzenia obrona kamieńca Podolskiego.  Rodzina Wołodyjowskich, wywodziła się prawdopodobnie z prawosławnej…

Porwanie siostry Felicji albo wizyta w klasztorze Dominikanek

CZASY I RZECZPOSPOLITEJ Porwanie siostry Felicji albo wizyta w klasztorze Dominikanek w Przemyślu Budynek na ul. Grodzkiej, w którym obecnie znajduje się Przemyska Biblioteka Publiczna, historię ma całkiem ciekawą. Wybudowany około 1620 roku i mieścił pierwotnie, przez ponad 150 lat, klasztor Sióstr Dominikanek. Z czasów nie tak bardzo odległych, zasłynął z tego, że gościł w…