Jak to kiedyś z pocztą w Przemyślu bywało

Ciekawostki historyczne Jak to kiedyś z pocztą w Przemyślu bywało czyli „Ordynacya” i urzędy pocztowe  W dawnej Rzeczypospolitej funkcjonowały dwa rodzaje urządzeń pocztowych. Była więc poczta powszechna, która służyła przede wszystkim ekspedycji korespondencji państwowej oraz tak zwane „poczty partykularne” czyli prywatne, zakładane przez województwa, ziemie i miasta mające na celu realizację usług na rzecz ich…

Stefan Dmochowski; od dentysty do znanego fotografa

Ciekawostki historyczne / Tematy ukraińskie Z Przemyśla do Lwowa czyli jak przemyski dentysta stał się znanym fotografem Stefan Dmochowski, o którym traktuje dzisiejszy post, był nie tylko pierwszym ukraińskim dentystą w Przemyślu, ale również należał do grona najznamienitszych fotografów w Galicji. Jego pasja do fotografii rozpoczęła się w 1893 roku, kiedy to zakupił za całych…

Jakub Haas – maszynista Najjaśniejszego Pana

Ciekawostki historyczne/Tematy żydowskie Jakub Haas – zapomniany maszynista Najjaśniejszego Pana „W Przemyślu zmarł przed tygodniem człowiek, który w historii dawnej monarchii austro-węgierskiej odegrał pewną rolą. Człowiek, w którego ręku spoczywał niejednokrotnie los starego cesarza Franciszka Józefa.”   Taką oto wiadomość podały w lutym 1935 roku niektóre gazety krajowe. Rzecz tyczyła się niejakiego Jakuba Haasa -…

Ruski Instytut dla Dziewcząt …w Przemyślu

Ciekawostki historyczne/Tematy ukraińskie Ruski (Ukraiński) Instytut dla Dziewcząt w Przemyślu Areta Kovalska (Chicago / Lviv) Po objęciu władzy przez Austrię Przemyśl stał się ważnym ukraińskim ośrodkiem politycznym, kulturalnym, religijnym i edukacyjnym. W latach 80. XIX wieku miasto stało się drugim po Lwowie ośrodkiem ukraińskiego szkolnictwa średniego w Galicji. Mieściło się tu wiele szkół zawodowych, podstawowych…

Zapomniany pomnik bł. Jana Bosko

Ciekawostki historyczne Zapomniany pomnik bł. Jana Bosko przed kościołem parafialnym na Zasaniu Piotr Michalski W listopadzie 2019 roku minęło 90 lat od budowy i poświęcenia pierwszego w Polsce pomnika założyciela Zgromadzenia Salezjańskiego. Wydarzenie to miało miejsce w trakcie kilkudniowych obchodów ku czci błogosławionego Jana Bosko, które w Przemyślu zorganizowano w dniach od 9 do 12…

O żołnierzach, trenach i pionierach

Ciekawostki historyczne Manewry X. korpusu przemyskiego … czyli rzecz o żołnierzach, trenach i pionierach W sztuce wojennej, jak wiadomo, wagę niepośrednią odgrywa szkolenie praktyczne rekruta. W armii austriackiej takie szkolenie odbywało się również w postaci manewrów; czy to lokalnych, czy też „cesarskich”. Takie lokalne manewry odbywał też przemyski X. korpus. Poza manewrami odbywały się też…

Cmentarz wojenny na Zasaniu

Ciekawostki historyczne Jak cmentarz wojenny na Zasaniu stał się „ohydą najokropniejszą” 103 lata temu, dokładnie 1 listopada 1916 roku została poświęcona przez c.k. biskupa polowego Emeryka Bjelika nekropolia na Lipowicy.  Jeszcze trzy lata wcześniej na pustych lipowickich polach „wiatr jeno dął jesienią po wzgórzach unosząc liść spadłe z drzew i resztki suchych traw, targał gałęziami…

Szkoła inwalidów wojennych w Przemyślu

Ciekawostki historyczne Przemyska szkoła inwalidów wojennych czyli jak pomóc włościaninowi „Wojna, która się sroży już rok trzeci  i to głównie na naszych ziemiach, pociągnęła za sobą mnóstwo ofiar w ludziach. Część dzielnych obrońców rodzinnego kraju poległa śmiercią bohaterską na polu chwały, część ich wróciła już wprawdzie z frontu między swoich, ale jako kaleki i inwalidzi.…

Kapliczki św. Leonarda na Kopcu Tatarskim

Ciekawostki historyczne / Ciekawe miejsca Kapliczki św. Leonarda na Kopcu Tatarskim  Kopiec Tatarski od dawna wzbudzał zainteresowanie nie tylko mieszkańców Przemyśla, ale również przybywających licznie do miasta turystów. Był też przedmiotem dociekań historyków, którzy próbowali rozwikłać jego zagadkę. Wokół genezy usypania kopca krąży wiele legend. Najpowszechniej znaną jest opowieść o chanie tatarskim imieniem Mirza, którą…

Nowy gmach c.k. Gimnazyum

Ciekawostki historyczne Nowy gmach c.k. Gimnazyum oraz przemyski regulamin nadzorów domowych W sierpniu 1897 roku ukazał się na łamach „Echa Przemyskiego” regulamin dla tych, którzy chceiliby wziąć na stancję uczniów c.k. Gimnazyum w Przemyślu. Osoby te, zwane „nadzorcami domowymi”, chcąc zarobić na wynajmie pokoi, musieli spełnić dodatkowe, całkiem nie tak błahe, wymagania. Nie wystarczało aby…