Kościół i klasztor Ojców Franciszkanów w Przemyślu

Ciekawe miejsca Kościół i klasztor Ojców Franciszkanów pod wezwaniem św. Marii Magdaleny w Przemyślu * Według legendy pierwsi zakonnicy reguły św. Franciszka, ojcowie Jakub Lackara  i Maciej Ros przybyli do Przemyśla w roku 1235 na polecenie papieża Grzegorza IX z misją szerzenia wiary katolickiej wśród prawosławnych poddanych ruskich książąt, rządzących w owym czasie ziemią przemyską. Zakonnicy,…

Z historii cmentarza przy ulicy Dobromilskiej w Przemyślu

CIEKAWE MIEJSCA Z historii cmentarza przy ulicy Dobromilskiej w Przemyślu* Przyjmuje się, iż cmentarz komunalny przy obecnej ulicy J. Słowackiego w Przemyślu założony został około roku 1855. Wprawdzie August Fenczak w swojej pracy Zarys dziejów cmentarzy przemyskich pisze, że „daty otwarcia cmentarza przy ulicy Dobromilskiej  jako cmentarza publicznego nie udało się w zachowanych źródłach odnaleźć”,…

Przemyski Karmel czyli krótka historia świątyni na wzgórzu

Ciekawe miejsca Przemyski Karmel  czyli krótka historia świątyni na wzgórzu  * Przemyski Karmel jest miejscem, które ma mapie miasta zaznacza się w sposób szczególny. Świątynia ufundowana niegdyś przez Marcina Krasickiego, dwukrotnie zmieniała w swoich gospodarzy. Pierwotny kościół, który został konsekrowany w 1630 roku po 150 latach, w wyniku tzw. reform józefińskich, zaczął pełnić funkcję cerkwi…

Lubomirscy w Przemyślu albo krótka historia pałacu w Bakończycach

Ciekawe miejsca Krótka historia pałacu w Bakończycach* Jacek Błoński Dzielnica Bakończyce była niegdyś wsią założoną w czasach przynależności grodu przemyskiego do Królestwa Węgierskiego, a pierwsze wzmianki w źródłach historycznych pochodzą z około roku 1378. Nazwa obecnej dzielnicy Przemyśla wywodzi się z języka węgierskiego. Na obszernych błoniach, za czasów panowania króla Ludwika Węgierskiego, istniała hodowla dzikiej…

Z historii starego żydowskiego cmentarza w Przemyślu

CIEKAWE MIEJSCA / TEMATY ŻYDOWSKIE Z historii starego żydowskiego cmentarza w Przemyślu*   Marcin Wodziński, Andrzej Trzciński Pierwsze pewne przekazy o zamieszkiwaniu Żydów w Przemyślu pochodzą z początku XV w., z najstarszych zachowanych ksiąg ławniczych.  W 1419 r. wymieniona jest już żydowska ulica. Z 1559 r. pochodzi pierwsza wzmianka o synagodze, wówczas jeszcze drewnianej. Najstarsza wzmianka…

Baszty, bramy i mury obronne dawnego Przemyśla

Ciekawe miejsca / Czasy I Rzeczpospolitej Baszty, bramy i mury obronne dawnego Przemyśla * Początki powstawania pierwszych miast na ziemiach polskich sięgają XIII wieku. Wiele z nich rozwinęło się na bazie wcześniej już istniejących grodów lub podgrodzi. Nie inaczej było w przypadku Przemyśla. Obok funkcjonującego grodu, który zlokalizowany był na górze zamkowej, w granicach dzisiejszego…

Klasztor Sióstr Karmelitanek w Przemyślu (cz. II)

Ciekawe miejsca Kościół i klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych w Przemyślu (cz. II) W drugiej połowie XIX wieku nie tylko Kraków, nie tylko Polska, ale prawie cała ówczesna europejska opinia publiczna, żyła sprawą Barbary Ubryk, która przez dwadzieścia jeden lat przetrzymywana była w celi bez okien, w okrutnych warunkach. „Bodaj do czasów sprawy kapitana Dreyfusa we…

Kościół i klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych (cz. I)

Ciekawe miejsca Kościół i klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych w Przemyślu (cz. I) Przemyśl kościołami i zakonami stoi, lecz Siostry Karmelitanki Bose będąc zakonem klauzurowym (tzn. nie opuszczającym murów klasztoru jak tylko w nagłych potrzebach) nie są widywane na ulicach naszego miasta. Historia ich przemyskiego domu zakonnego sięga  początków 1884 roku, kiedy za pozwoleniem ówczesnego biskupa…

Kapliczki św. Leonarda na Kopcu Tatarskim

Ciekawe miejsca Kapliczki św. Leonarda na Kopcu Tatarskim  Kopiec Tatarski od dawna wzbudzał zainteresowanie nie tylko mieszkańców Przemyśla, ale również przybywających licznie do miasta turystów. Był też przedmiotem dociekań historyków, którzy próbowali rozwikłać jego zagadkę. Wokół genezy usypania kopca krąży wiele legend. Najpowszechniej znaną jest opowieść o chanie tatarskim imieniem Mirza, którą przytacza również w…