„Z życia Rusinów w Galicyi” czyli trzy relacje prasy krakowskiej z miasta Przemyśla

Historie z lamusa „Z życia Rusinów w Galicyi” czyli trzy relacje prasy krakowskiej z miasta Przemyśla „Jeżeli pierwszem przykazaniem mądrości jest, jak powiedział mędrzec grecki: „poznaj samego siebie” – to drugiem napewno: „poznaj innych”. Poznanie siebie i poznanie innych składa się na sumę znajomości świata, a tem samem umiejętności życia na nim. Tyczy się to…

Przemyski zlot Sokołów albo nocny raut dla kilkuset osób

Historie z lamusa Przemyski zlot Sokołów albo nocny raut dla kilkuset osób W życiu przemyskiego „Sokoła”, który został założony w 1885 roku, odnotować można w ciągu pierwszych 25 lat jego istnienia, kilka znaczących wydarzeń, które skrzętnie odnotowała nie tylko prasa lokalna ale i krajowa. Poświęcenia sokolego sztandaru, wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę własnego gmachu i…

Zapomniane katastrofy kolejowe w okolicach Przemyśla

Historie z lamusa Katastrofy kolejowe czyli kilka przypadków z okolic Przemyśla Choć podróż koleją zdawała się zawsze być dość bezpieczną, to jednak katastrofy kolejowe zdarzały się zarówno początkiem XX wieku, jak i później. Na szczęście – w pierwszych kilkunastu latach ubiegłego wieku – katastrofy, które się zdarzały w okolicach Przemyśla dotyczyły głównie pociągów towarowych. Wszystkie…

Generał Galgotzy, samobójstwa i paraliż postępowy

Historie z lamusa Generał Anton Galgotzy, samobójstwa i paraliż postępowy W czasach budowy twierdzy stał się Przemyśl, aby użyć współczesnego sformułowania, miejscem masowej zarobkowej emigracji. Z Wiednia, Pragi, a także innych większych i mniejszych miast zmierzały do Przemyśla setki robotników i rzemieślników aby tu znaleźć zatrudnienie  przy jednej z największych inwestycji w cesarstwie. Wśród nowych…

Honwedzi w Przemyślu

Historie z lamusa „Węgierski świat” w Przemyślu,  nieustraszeni honwedzi i Arpad Tamásy W stolicy Węgier – Budapeszcie, nad brzegiem Dunaju, stoi pomnik, na którego cokole umieszczono dwa napisy: „Przemyśl 1914-1915”  oraz „Walczyli jak lwy w Bramie Węgier. Niech przykład ich będzie wieczny”. Sam pomnik został zlokalizowany przed domem ich dowódcy, zastępcy komendanta Twierdzy Przemyśl w czasie I i II…

Piłsudski w Przemyślu czyli trzy krótkie wizyty

Historie z lamusa Piłsudski w Przemyślu  … czyli o trzech krótkich wizytach  Być może nie wszyscy wiedzą, że Józef Piłsudski w okresie walk o niepodległość współpracował z wywiadem japońskim, austriackim i niemieckim. Najbardziej wyraźny był związek Piłsudskiego z wywiadem austriackim. Temat ten przed wojną przemilczano, albo skrywano pod zasłoną współpracy wojskowej. Współpracę „agenturalną” z Austriakami planował…

Tramwaj w Przemyślu … czyli wizja niespełniona

Historie z lamusa Tramwaj w Przemyślu … czyli wizja niespełniona  Druga połowa XIX wieku i początek wieku XX to czas sporych przemian cywilizacyjnych w Galicji. W okresie tym  powstaje zarówno kolejowe połączenie Krakowa ze Lwowem, jak i odbywa się gigantyczna Powszechna Wystawa Krajowa. Na ulicach galicyjskich miast zaczynają pojawiać się tramwaje elektryczne. Pierwsze w Galicji…

Car Mikołaj II w Przemyślu

Historie z lamusa Wizyta cara Mikołaja II w Przemyślu Lucjan Fac Z całej duszy pozdrawiam moich dzielnych żołnierzy i szlachetnych sprzymierzeńców. Bóg jest z nami! Car Mikołaj II do żołnierzy wyruszających na front w 1914 r. I wojna światowa przenicowała mapę Europy jak żaden dotychczas w historii konflikt. Przewróciła trony, które od zawsze wydawały się…

I oblężenie Twierdzy Przemyśl

Historie z lamusa Przemyśl twierdzą niezdobytą – pierwsze oblężenie * Jacek Błoński W pierwszych dniach października 1914 roku obrońcy twierdzy rozpoczęli przygotowania do odparcia spodziewanego ataku wojsk rosyjskich. To, że Rosjanie spróbują zdobyć przemyską twierdzą, było pewne. Komendant Twierdzy Przemyśl – Herman Kusmanek von Burgneustadten i jego oficerowie sztabu zastanawiali się tylko, gdzie i kiedy nastąpi…