Dowódca Orląt Lwowskich – brygadier Czesław Mączyński

Postacie z historii Dowódca Orląt Lwowskich  – brygadier Czesław Mączyński z Kaszyc pod Przemyślem Lucjan Fac Chlubną, zaszczytną miał kartę w dziejach niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej. Czy w czasie wojen kozackich, kiedy nieprzejrzane tłumy czerni kozackiej i tatarskiej waliły utartymi szlaki, by zmóc go, czy w czasie wszystkich wojen tureckich i zagonów tatarskich, czy wreszcie w…