Medyka w Galicji 1840 roku czyli o słynnym ogrodzie i historycznych pamiątkach

PRZEMYSKIE OKOLICE Medyka w Galicji 1840 roku   czyli o słynnym ogrodzie i historycznych pamiątkach * Majątek Medyka do 2. poł. XVIII w. stanowił własność Antoniego Lubomirskiego i Zofii z Krasińskich Lubomirskiej, którzy wznieśli tu pałac i otoczyli go jednym z pierwszych parków krajobrazowych. Wkrótce dobra sprzedali Głogowskim. Od nich Medykę nabył w 1809 r.…