Mieszkańcy Przemyśla i okolic wobec powstania styczniowego 1863 roku

HISTORIE Z LAMUSA Mieszkańcy Przemyśl i jego okolic wobec powstania styczniowego 1863 roku   Powstanie styczniowe choć zakończyło się ono tragicznie, to uwidoczniło wspólną antyzaborczą postawę Polaków oraz umocniło świadomość narodową we wszystkich trzech zaborach. Wśród innych, również mieszkańcy Galicji nie pozostali bierni wobec powstania.   Adam Sapieha (1828-1903), który stanął na czele Komitetu Obywatelskiego…