Wyjątki z barwnego żywota wroga celibatu – Stanisława Orzechowskiego

Czasy I Rzeczpospolitej Był księdzem, krytykował celibat i bronił szlacheckiej wolności czyli barwny żywot Stanisława Orzechowskiego Stanisław Orzechowski (1513-1566) był księdzem oraz kanonikiem przemyskim, ideologiem złotej wolności szlacheckiej, historykiem, autor pism politycznych i religijnych okresu renesansu oraz jednym z najbardziej zagorzałych obrońców praw szlacheckich. O swoich korzeniach pisał następująco: „Przodkowie moi pochodzący z Polski, przybywszy…