Karta pocztowa z Taszkentu czyli losy jeńców z przemyskiej twierdzy

TWIERDZA PRZEMYŚL Karta pocztowa z Taszkentu czyli losy jeńców z przemyskiej twierdzy * Andrzej Koperski Drugie oblężenie Twierdzy Przemyśl.  Ponad 130 tysięcy żołnierzy, armii austro – węgierskiej, przez  137  dni broni twierdzy przed atakiem armii rosyjskiej, liczącej ponad 250 tysięcy żołnierzy. Miasto otoczone, bez  wsparcia wojskowego, pozbawione  żywności,  leków, ostatecznie kapituluje w dniu 22 marca…