Świadectwa przemyskich Żydów spisane w 1945 r.

II wojna światowa/ Tematy żydowskie Ostateczne rozwiązanie … Świadectwa przemyskich Żydów spisane w 1945 roku Spośród kilkunastu tysięcy przemyskich Żydów II wojnę światową przeżyło zaledwie kilkuset. W 1945 roku niektórzy z nich złożyli przed Żydowską Komisją Historyczną w Przemyślu „zeznania”, które są świadectwem minionego czasu. Poniżej zamieszczamy niepublikowane dotąd fragmenty maszynopisów „zeznań” Marka Schattnera, Mojżesza…