Z historii cmentarza przy ulicy Dobromilskiej w Przemyślu

CIEKAWE MIEJSCA Z historii cmentarza przy ulicy Dobromilskiej w Przemyślu* Przyjmuje się, iż cmentarz komunalny przy obecnej ulicy J. Słowackiego w Przemyślu założony został około roku 1855. Wprawdzie August Fenczak w swojej pracy Zarys dziejów cmentarzy przemyskich pisze, że „daty otwarcia cmentarza przy ulicy Dobromilskiej  jako cmentarza publicznego nie udało się w zachowanych źródłach odnaleźć”,…