Od biesiady do pogrzebu … czyli obrazki z życia dawnej szlachty

Czasy I Rzeczpospolitej Od biesiady do pogrzebu czyli obrazki z życia dawnej szlachty * Marcin Duma Czytając dzieje  ziemi przemyskiej, uświadamiamy sobie, jak wielką rolę odgrywała ona w historii Polski. Począwszy od średniowiecza przez kolejne stulecia mieszkańcy tych terenów byli świadkami różnych wydarzeń, z których nie każde osławiało ziemię przemyską. Wystarczy sięgnąć po wspaniałe dzieło…