Obrazki z życia szlachty

Czasy I Rzeczpospolitej Obrazki z życia szlachty * Marcin Duma Czytając dzieje  ziemi przemyskiej, uświadamiamy sobie, jak wielką rolę odgrywała ona w historii Polski. Począwszy od średniowiecza przez kolejne stulecia mieszkańcy tych terenów byli świadkami różnych wydarzeń, z których nie każde osławiało ziemię przemyską. Wystarczy sięgnąć po wspaniałe dzieło pt: „Prawym i Lewym” , autorstwa…