My chłopcy z ulicy Wodnej. Przemyśl mojego dzieciństwa i młodości (1944-1961)

OKRUCHY PAMIĘCI / WSPOMNIENIA My, chłopcy z ulicy Wodnej Przemyśl mojego dzieciństwa i młodości (1944-1961)* Andrzej Koperski Z urodzenia jestem lwowianinem, ale  czuję się w pełni  przemyślaninem. Lwowa wprawdzie nie pamiętam, ale mit tego miasta funkcjonował w naszym domu. Moja Babcia pochodziła ze Lwowa. Mój Ojciec spędził tu wczesne dzieciństwo. Mama  przed II wojną pracowała…