Baszty, bramy i mury obronne dawnego Przemyśla

Ciekawe miejsca / Czasy I Rzeczpospolitej Baszty, bramy i mury obronne dawnego Przemyśla * Początki powstawania pierwszych miast na ziemiach polskich sięgają XIII wieku. Wiele z nich rozwinęło się na bazie wcześniej już istniejących grodów lub podgrodzi. Nie inaczej było w przypadku Przemyśla. Obok funkcjonującego grodu, który zlokalizowany był na górze zamkowej, w granicach dzisiejszego…