Jak to kiedyś z pocztą w Przemyślu bywało czyli „Ordynacja” i urzędy pocztowe

Ciekawostki historyczne Jak to kiedyś z pocztą w Przemyślu bywało czyli „Ordynacya” i urzędy pocztowe  W dawnej Rzeczypospolitej funkcjonowały dwa rodzaje urządzeń pocztowych. Była więc poczta powszechna, która służyła przede wszystkim ekspedycji korespondencji państwowej oraz tak zwane „poczty partykularne” czyli prywatne, zakładane przez województwa, ziemie i miasta mające na celu realizację usług na rzecz ich…