Jak Franciszek Smolka na ulicę Cichą w Przemyślu zawitał

Tematy galicyjskie Jak Franciszek Smolka na ulicę Cichą w Przemyślu zawitał Galicję nazywano „polskim Piemontem”, ale także „Golicją i Głodomerią”. Pomimo bogactw naturalnych, które z czasem przyniosą jej pewna sławę, pozostawała Galicja najuboższym rejonem habsburskiej monarchii oraz miejscem dużej emigracji (szacuje się, że do 1914 r. wyjechało z Galicji – przede wszystkim za ocean -…