Murowana cerkiew i zapomniany odpust na Kalwarii Pacławskiej

Okruchy pamięci / Tematy ruskie (ukraińskie) Murowana cerkiew i zapomniany odpust na Kalwarii Pacławskiej Kalwaria końcem XIX wieku „Nie jest moim zamiarem opisywać tegoroczny odpust, który się odbył na Kalwaryi w dniach 13.14. 15. sierpnia br., gdyż odpust odbył się tutaj tak, jak się każdy odpust odbywa, tj. lud (…) schodzi się w miejsca odpustowe,…