Klasztor Sióstr Karmelitanek w Przemyślu (cz. II)

Ciekawe miejsca Kościół i klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych w Przemyślu (cz. II) W drugiej połowie XIX wieku nie tylko Kraków, nie tylko Polska, ale prawie cała ówczesna europejska opinia publiczna, żyła sprawą Barbary Ubryk, która przez dwadzieścia jeden lat przetrzymywana była w celi bez okien, w okrutnych warunkach. „Bodaj do czasów sprawy kapitana Dreyfusa we…