Przemyśl twierdzą niezdobytą – pierwsze oblężenie

Twierdza Przemyśl Przemyśl twierdzą niezdobytą – pierwsze oblężenie * Jacek Błoński W pierwszych dniach października 1914 roku obrońcy twierdzy rozpoczęli przygotowania do odparcia spodziewanego ataku wojsk rosyjskich. To, że Rosjanie spróbują zdobyć przemyską twierdzą, było pewne. Komendant Twierdzy Przemyśl – Herman Kusmanek von Burgneustadten i jego oficerowie sztabu zastanawiali się tylko, gdzie i kiedy nastąpi atak.…