Z Ruszelczyc do Palesyny

Okruchy pamięci Przypadek Majera Wolfmana … czyli bilet, który przepadł Majer Woltman urodził się w Ruszelczycach, koło Krzywczy, w pierwszych latach minionego stulecia. W latach dwudziestych XX wieku wieś liczyła około 140 domów z blisko 800 mieszkańcami. Wśród nich było 30 Żydów. W 1935 roku Majer Woltman miał już 31 lat  i nadal był kawalerem.…