Jamna Górna … wieś jakich wiele

Przemyskie okolice Jamna Górna … wieś jakich było wiele Pierwsi mieszkańcy, osadzonej na prawie wołoskim, królewskiej wsi Jamna Górna, przybyli z Makowej, bądź za pośrednictwem kniazia z Makowej- Fedka Rusina, tam osiedli. Byli to potomkowie pionierów osadnictwa puszczańskiego, bartników, myśliwych, łowców turów. W 1565 roku wieś liczyła 24 kmieci na 18 łanach. W roku 1674…